บัตรทอง เพิ่มสิทธิตรวจ

บัตรทอง เพิ่มสิทธิตรวจ

วันที่ 9 มิ.ย.2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ด สปสช.เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการตรวจ เพทซีที (PET/CT) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

กำหนดอัตราการจ่ายสนับสนุนค่าบริการตรวจในอัตราครั้งละ 3 หมื่นบาท นำร่องเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการประเมินระยะของโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (NSCLC) และการประเมินระยะโรคเริ่มต้นและประเมินการตอบสนองระหว่างให้ยาเคมีบำบัดและหลังสิ้นสุดการรักษา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (HL)

ที่ผ่านมา สปสช. ได้ดำเนินนโยบายการยกระดับบัตรทองใน 4 โครงการ ซึ่ง 1 ในนั้นคือโครงการมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อม ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งด้วย สำหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่นี้ ก็จะยิ่งช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการวินิจฉัยโรคที่ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง

การตรวจเพทซีที เป็นการใช้เทคโนโลยีร่วมกันของเครื่อง PET และ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เพื่อตรวจดูความผิดปกติของเซลล์ระดับเมตาบอลิซึม เป็นการถ่ายภาพทางด้านรังสีที่ตรวจวัดอนุภาคโพสิตรอนที่ปล่อยจากผู้ป่วยหลังได้รับสารเภสัชรังสีเข้าไปในร่างกาย โดยให้รายละเอียดเพื่อนำไปวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินระยะของโรคมะเร็งได้

ด้าน รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร กรรมการ สปสช. กล่าวว่า กรมบัญชีกลางจ่ายสิทธิประโยชน์นี้อยู่ในอัตรา 4.5 หมื่นบาท ส่วนตัวได้หารือกับหน่วยบริการแล้วพบว่าอัตราการจ่าย 3 หมื่นบาทนั้น มีเพียงบางหน่วยบริการเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ จึงเสนอให้บอร์ด สปสช. มีมติจ่ายในอัตรา 3 หมื่นบาทในระยะเวลา 6 เดือนแรก จากนั้นให้ติดตามเพื่อประเมินความเหมาะสมของอัตราการจ่ายต่อไป

ขณะที่ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ระบุ สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณที่ใช้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ใหม่นี้ โดยปีงบประมาณ 2564 จะเบิกจ่ายจากงบค่าบริการกรณีเฉพาะที่กันไว้ จำนวน 880 ล้านบาท และให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามโครงการมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ