วิธีรับเงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง

วิธีรับเงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง

สำหรับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID ที่ได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย ล่าสุดนายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 ที่ผ่านมา ที่อนุมัติการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก CO VID

ซึ่งในส่วนของ พม. รับผิดชอบใน 3 กลุ่มคือ เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิ การ ที่ได้รับเบี้ยผู้พิ การ ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับเบี้ยประเภทต่างๆ อยู่แล้ว ในเดือน พ.ค.2563 ซึ่งอยู่ในระบบฐานข้อมูลปกติ

สำหรับการจ่ายเงินนั้น จะมีการจ่ายเงิน 3 เดือน คือ พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม โดยจะเป็นการจ่ายทบยอด ซึ่งหากจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน ก็จะจ่าย 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคม อีก 1,000 บาท แต่ก็มีเงื่อนไข การที่จะได้รับเงินจำนวนนี้ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกัน, โครงการช่วยเหลือเกษตรกร หรือกลุ่มที่อยู่ในประกันสังคม แต่เด็กจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้อยู่แล้ว

นายอนุกูล คาดว่า การจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนี้ จะทำการจ่ายเงินรวดเดียว 3,000 บาท ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ ตอนนี้อยู่เงินอยู่ที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะได้จ่ายเข้าบัญชีของ พม. ซึ่ง พม. ทำความร่วมมือกับกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางก็จะได้ปลดล็อกการจ่ายเงินให้ประชาชนได้ทันที ซึ่งทาง พม. ก็จะเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ไวที่สุด

วิธีรับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

เป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มนี้ อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว ทำให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือตามมาตรการนี้ แต่สำหรับคนที่เพิ่งจะเข้าเกณฑ์ อาทิ คนที่อายุเพิ่งครบ 60 ปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา

นายอนุกูล ระบุว่า เนื่องจากที่ผ่านมา เราไม่ได้มีวิธีการลงทะเบียนเหมือนโครงการอื่นๆ ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีบัญชีอยู่แล้ว ซึ่งกระทรวงกำลังวิธีเพื่อเสนอรัฐบาล สำหรับกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานี้ และ ครม. จะพิจารณาอย่างไรสำหรับกลุ่มใหม่นี้ อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้สามารถแจ้งความประสงค์กับ พม. จังหวัดได้

ในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะถูกตัดเงินในส่วนนี้ออกหรือไม่ นายอนุกูล ระบุว่า ใน 3 กลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว และเชื่อว่าส่วนหนึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะนี้รัฐบาลมีแนวทางอยู่ ซึ่งเป็นส่วนของกระทรวงการคลังรับผิดชอบ

ทั้งนี้คาดว่ากลุ่มเปราะบาง จะได้รับเงินช่วยเหลือ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยหลืออดใจรออีกนิด

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ