สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทย 2562

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทย 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซฐุ๊กชื่อ Wassana Nanuam ได้โพสต์วิดีโอ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ขณะเดียวกัน ทรงมีพระราชดำรัส ดังนี้

ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้

ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสาน รักษาและ ต่อยอด พระราชปณิธาน แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนี พันปีหลวง

ขอให้ทุกท่านโปรดร่วมมือร่วมใจ และเป็นกำลังร่วมกับ ข้าพเจ้าในการเผยแผ่ สายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เหมือนดังที่ได้ตั้งแนวความคิดในการจัดงานในปีนี้ คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และแอบ กล่าวตามในใจอยู่ในที ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอน การเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญ สำหรับความมั่นคงของครอบครัวและจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระบารมีของบูรพมหากษัตราธิราช แห่งพระบรมจักรีวงศ์ จงปกป้อง คุ้มครอง ให้ท่านทั้งหลายมีความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน

คลิป

คลิปจาก Wassana Nanuam

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ