ครม มีมติ ลดค่าน้ำ ค่าไฟให้ผู้ใช้ทุกประเภท เป็นเวลา 3 เดือน

ครม มีมติ ลดค่าน้ำ ค่าไฟให้ผู้ใช้ทุกประเภท เป็นเวลา 3 เดือน

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ทีมงาน siamstreet ได้รับรายงานว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวขณะแถลงข่าวมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม ย้ำว่า ไม่มีการชัตดาวน์กรุงเทพฯ เพียงปิดสถานบันเทิง สถานบริการ ร้านนวดแผนโบราณ 14 วัน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จากนั้นกล่าวถึงมาตรการกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการบรรเทาค่าครองชีพ โดย คณะรัฐมนตรี คนม อนุมัติงบประมาณ 5490 ล้านบาท เพื่อลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และขยายเวลาชำระ ค่าน้ำค่าไฟฟ้าเพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

เป็นเพียงภาพประกอบเท่นั้น

สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า มีดังนี้ คือ ลดค่าไฟฟ้า 3 เปอร์เซนต์ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน เมษายนถึง มิถุนายน 2563 คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 5160 ล้านบาท แบ่งเป็น การไฟฟ้านครหลวง คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1600 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้งบประมาณ 3560 ล้านบาท

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

ยังขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง อาทิ ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลาการผ่อนผันโดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

ส่วนมาตรการด้านน้ำประปา ของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้ มาตรการที่ 1 ลดค่าน้ำประปาในอัตรา 3 เปอร์เซนต์ ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเม ย ถึง มิ ย 2563 คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 330 ล้านบาท แบ่งเป็น การประปานครหลวง 130 ล้านบาท การประปาส่วนภูมิภาค 200 ล้านบาท

และ ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปา สำหรับรอบการใช้น้ำเดือน เม ย ถึง พ ค 2563 รวม 30900 ราย แบ่งเป็น การประปานครหลวง จำนวน 900 ราย และการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 30000 ราย

เป็นเพียงภาพประกอบเท่นั้น

นอกจากนี้ยังมีมาตรการทคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย รวม 5จุด7 ล้านราย วงเงิน 2834 ล้านบาท แบ่งเป็น การประปานครหลวง จำนวน 2 ล้านราย วงเงิน 1034 ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3จุด7 ล้านราย วงเงิน 1800 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางต่าง ๆ

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ