ลุงป้อมเห็นชอบ ต่อ พรก.ฉุกเฉิน จชต. 3 เดือน คุ้มครองเสรีภาพ ความปลอดภัย ประชาชน

ลุงป้อมเห็นชอบ ต่อ พรก.ฉุกเฉิน จชต. 3 เดือน คุ้มครองเสรีภาพ ความปลอดภัย ประชาชน

7 ก.ย. 65 - การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3/65 ผ่านระบบ VTC เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและพลเรือน สามารถปฏิบัติงานร่วมกันในการควบคุมสถานการณ์และบังคับใช้กฎหมาย

ที่ประชุมร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ตามที่ พล.อ.ประวิตร เสนอให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่ทุกอำเภอในพื้นที่ จชต. ยกเว้น อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง อ.สุคิริน จว.นราธิวาส รวมทั้ง อ.ไม้แก่น อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี และ อ.เบตง อ.กาบัง จว.ยะลา ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 20 กันยายน - 19 ธันวาคม 2565

พล.อ.ประวิตร กำชับที่ประชุมถึงเหตุการณ์ในพื้นที่ จชต.ที่ผ่านมาว่า ขอให้หน่วยงานความมั่นคง เพิ่มความเข้มข้นงานข่าว และทำงานเชิงรุกร่วมกันใกล้ชิดกับภาคประชาชนในพื้นที่มากขึ้น เพื่อป้องกันลดเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น

พร้อมย้ำ นโยบายและความตั้งใจของรัฐบาล ในการพัฒนาพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมควบคู่กับดูแลเสรีภาพและความปลอดภัยของประชาชน ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน

พร้อมกันนี้ ได้ฝากความระลึกถึงและเป็นกำลังใจ จากนายกรัฐมนตรี ถึงเจ้าหน้าที่และครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคน โดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน อดกลั้น ด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท เพื่อนำความสงบและสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ได้

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ