รีบด่วน ฟรีแลนซ์สถานบันเทิง สมัคร ม.40 รับ 5,000 หมดเขตวันนี้

รีบด่วน ฟรีแลนซ์สถานบันเทิง สมัคร ม.40 รับ 5,000 หมดเขตวันนี้

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.65 มีรายงานว่า กระทรวงแรงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ทยอยโอนเงินให้ผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา (มาตรา 33, 39 และ 40) สัญชาติไทย ที่เป็นแรงงานและผู้ประกอบการในกิจการสถานบันเทิง เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือที่ทำงานบันเทิง นักร้อง ลิเก นักดนตรี เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนคนละ 5,000 บาท

หลังมาตรการของรัฐบาลสั่งปิดสถานที่ และสถานประกอบการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุม ทำให้ขาดรายได้ โดยผู้มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิงมีจำนวนประมาณ 120,000 คน

ทั้งนี้ แรงงานอิสระในกิจการสถานบันเทิงที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครพร้อมชำระเงินสมทบภายในวันนี้ (14 ม.ค.) และต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในวันที่ 28 ม.ค.65 เพื่อรับเงินเยียวยา5,000 บาท

สำหรับช่องทางสมัคร ม.40

1.เว็บไซต์ www.sso.go.th

2.เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

3.สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

4.เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่นอีเลฟเว่น)

5.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สถานบันเทิง

สถานบันเทิง

สถานบันเทิง

สถานบันเทิง

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ