เตือนชาวบ้าน ท้ายเขื่อน

เตือนชาวบ้าน ท้ายเขื่อน

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

โทรสารด่วนที่สุดถึงนายอำเภอ ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น

สถานการณ์น้ำท่า ล่าสุดวันนี้ ตรวจวัดน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณไหลผ่าน 1,965 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สมทบกับแม่น้ำสะแกกรังผ่านสถานี Ct.19 จังหวัดอุทัยธานี 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,749 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น

หากเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

จึงขอแจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ประกอบด้วย ตำบลบางหลวง ตำบลตลุก ตำบลหาดอาษา ตำบลโพนางดำออก ตำบลโพนางดำตก และตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รวมทั้งพื้นที่เฝ้าระวังแม่น้ำสาขา ประกอบด้วย แม่น้ำท่าจีน

พื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหันคา และแม่น้ำน้อยพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอสรรคบุรี เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กรณีน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ย งภัยเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ขอให้พื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะคะ เพื่อความปลอดภัย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ