จับตา 10 คลัสเตอร์ ตลาด โรงงาน

จับตา 10 คลัสเตอร์ ตลาด โรงงาน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ก.ย.2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้ CV-19 จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.สมบัติ วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมประชุมครั้งที่ 141/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่กระจายในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการแห่งชาติ

นพ.สมบัติ ชี้แจงสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอของ จ.นครราชสีมา พบผู้ติดรายใหม่ 205 ราย เป็นผู้ติดเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ย ง 11 ราย เป็นผู้ติดเดินทางทางกลับมารักษา 1 ราย และการสัมผัสผู้ติด 193 ราย รวมติดสะสม 24,128 ราย รักษาหาย 20,947 ราย ยังรักษาอยู่ 3,015 ราย

ขณะนี้การได้แพร่กระจายขยายวงจากตลาดสดท้องถิ่นและโรงงานอุตสาหกรรมเชื่อมโยงเข้าชุมชนและครอบครัวมากขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมี 10 คลัสเตอร์ดังนี้

1.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย ไม่พบติดรายใหม่ รักษาอยู่ 5 ราย สะสม 986 ราย

2.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ ต.กระโทก อ.โชคชัย ไม่พบติดรายใหม่ รักษาอยู่ 8 ราย สะสม 1,356 ราย

3.คลัสเตอร์เครือโรงงานแหลมทอง อ.สูงเนิน แยกเป็น 3 ส่วน เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกันและเจ้าของเดียวกัน 1.โรงงานทอกระสอบ ติดเพิ่ม 1 ราย สะสม 11 ราย 2.โรงงานแหลมทองโพลทริ ผลิตและจำหน่ายไก่ มีลูกจ้าง 1,850 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 1,065 ราย ส่วนใหญ่สัญชาติเมียนมาร์ คนไทย 785 คน ติดเพิ่ม 19 ราย ติดสะสม 89 ราย และ 3.โรงงานแหลมทองโปรตีนฟู้ด อ.สูงเนิน แปรรูปไก่ ติดเพิ่ม 1 ราย สะสม 8 ราย รวมสะสมทั้งสิ้น 109 ราย

4.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่สหมิตรฟูดส์ ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ ติดเพิ่ม 19 ราย สะสม 101 ราย

5.คลัสเตอร์ตลาดสุรนารีหรือชื่อเดิมตลาดสุรนคร เมืองใหม่ ซึ่งเป็นตลาดกลางซื้อขายผักผลไม้ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายวง 1 ผู้ค้าในตลาดสุรนารีและตลาดสดในท้องถิ่น 298 ราย วง 2 ผู้มีอาการเดินทางไปรับการรักษา 101 ราย วง 3 เป็นบุคคลในครอบครัวและมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน 48 ราย รวมสะสม 447 ราย

กระจายในพื้นที่ 14 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.พิมาย อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด อ.ขามทะเลสอ อ.หนองบุญมาก อ.โนนไทย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยแถลง อ.โนนสูง อ.ขามสะแกแสง อ.พระทองคำ อ.วังน้ำเขียวและ อ.ปักธงชัย

6.คลัสเตอร์ตลาดสดเมืองใหม่พิมาย อ.พิมาย ติดเพิ่ม 2 ราย สะสม 215 ราย

7.คลัสเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวและโลตัสบัวใหญ่ ติดเพิ่ม 4 ราย สะสม 51 ราย

8.คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างโรงไฟฟ้า อ.เสิงสาง ไทม์ไลน์ วันที่ 17 กย. พนักงานรักษาความปลอดภัยมีอาการไข้ จึงตรวจ ATK ผลบวก จากนั้นนายจ้างได้นำลูกจ้าง 47 ราย ตรวจหาพบ 8 ราย

9.คลัสเตอร์โรงงานข้าวตังหมูหยองเศรษฐีสาว ต.หัวทะเล อ.เมือง คนงาน 62 ราย ติด 11 ราย

10.คลัสเตอร์บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ต.จันทึก อ.ปากช่อง โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยง ติดสะสม 12 ราย สาเหตุอยู่ระหว่างสอบสวน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยนะคะ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ