เงื่อนไขสมัคร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

เงื่อนไขสมัคร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

จากกรณีที่มาข่าวว่าจะโล๊ะบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการก่อนหน้านี้ทั้งหมด เพื่อเข้าถึงการช่วยเหลือประชาชนที่แท้จริง ความคืบหน้าสมัครเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หลัง นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึง

โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์ เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาก่อน

จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

- ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

- ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

- รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา

- ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีการถือบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

- ขั้นตอนที่ 1 ไปธนาคารที่สะดวก (ธกส., ออมสิน, กรุงไทย)

- ขั้นตอนที่ 2 แสดงบัตรประชาชน

- ขั้นตอนที่ 3 กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

- ขั้นตอนที่ 4 เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

อย่างไรก็ตาม สามารถเช็ก เงื่อนไขสมัคร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่กันได้เลยจ้า

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ