ปากน้ำ เจอ 2 คลัสเตอร์ใหม่

ปากน้ำ เจอ 2 คลัสเตอร์ใหม่

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. นพ.นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)สมุทรปราการ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ติด CV-19 ในจ.สมุทรปราการ

พบผู้ติด CV-19 รายใหม่ จำนวน 656 ราย เป็นผู้ป่ว ยในพื้นที่จำนวน 559 ราย อำเภอเมือง 220 ราย อำเภอพระประแดง 117 ราย

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 30 ราย อำเภอบางพลี 123 ราย อำเภอบางบ่อ 11 ราย อำเภอบางเสาธง 58 ราย รับมารักษาต่อในสมุทรปราการ 97 ราย

ส่วนผู้เสี ย 3 ราย เป็นหญิงทั้งหมด อายุ 58- 66 ปี รวมเสี ยสะสม 275 ราย ผู้ป่ว ยสะสมระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 จนถึงปัจจุบันจำนวน 29,032 ราย

ในพื้นที่ 24,412 ราย นอกพื้นที่ 4,620 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 1,361 ราย

กำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 1,886 ราย รักษาใน Hospitel มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 1,126 ราย

นพ.นนท์ กล่าวต่อว่า ตรวจพบคลัสเตอร์ใหม่ ภายในเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ต้องขังแดน 7 ติด CV-19 แล้วจำนวน 391 ราย

และโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด อำเภอบางเสาธง อีกจำนวน 40 ราย ส่วนที่เหลือเป็นคลัสเตอร์เดิมที่แพร่ระบา ดในกลุ่มคนใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ปากน้ำติด CV-19 เพิ่ม 656 ราย เจอ 2 คลัสเตอร์ใหม่ เรือนจำ-รง.อาหารสัตว์ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ