สั่งปิดกิจการเพิ่ม รวม 36 ประเภท

สั่งปิดกิจการเพิ่ม รวม 36 ประเภท

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประธานคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1998/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 58) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2564 โดยในคำสั่งสรุปว่า ให้ปิด

1. สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

2. อาบอบนว ด

3. สนามช นไก่ สถานที่ซ้อ มประลองไก่

4.สนามชนโค สนามกัดปลา สนามประกวด - แข่งขัน-ฝึกซ้อมสัตว์

5. บ่อตกปลา-ตกกุ้ง

6. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สนามพระเครื่องพระบูชา

7. สนามมวย โรงเรียนสอนมวย

8. โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด

9. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกม

10. ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต

11. โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร

12. สถานที่แสดงมหรสพ หรือสถานที่มีการ แสดงหรือการละเล่นสาธารณะ

13. สถานที่หรือห้องซ้อมดนตรี

14. สวนน้ำและสวนสนุก

15. สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสําหรับเด็ก

16. สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

17. สนามกีฬา สนามฝึกซ้อมกีฬา ลานกีฬา ทุกประเภท ทั้งกลางแจ้งและในร่ม (รวมถึงสนามกอล์ฟ

สนามไดร์ฟกอล์ฟ สนามยิงปืนและสนามแข่งรถ)

18. สนามแข่งขันทุกประเภท

19. สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

20. สถานที่ออกกําลังกา ยฟิตเนส

21. โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

22. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ

23. สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัย)

24. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือเพื่อทำกิจกรรมทางน้ำ

25. กิจการอาบน้ำ กิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร

26. สถานที่ให้บริการคว บคุ ม น้ำหนั ก สถานเสริ มความงาม คลินิกเสริ มความงาม ร้านนวด

27. ร้านเสริ มสวย ร้านทำเล็บ ร้านตัดผม สถานที่สั กเจ าะผิ วหนั ง

28. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการเว้นแต่ที่ได้ใช้เป็นสถานที่ เพื่อป้องกันโร คหรือรักษาผู้ติด CV-19 ตาม พรบ.โร คติดต่อ

29. สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

30. ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือหอศิลป์

31. ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ

32. พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์หรือโบราณสถาน

33. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนดอกไม้

34. สถานรับเลี้ยงเด็ก (ยกเว้นสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล และที่มีการรับตัวไว้ พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

35. สถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

36. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน

กำหนดมาตรการป้องกันโร คที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ดังนี้

1) ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดถึงเวลา 20.00 น. ห้ามบริโภคในร้านให้นํากลับไปบริโภคที่อื่น

2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดถึงเวลา 20.00 นให้เปิดเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ และการ ให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์

3) โรงแรม เปิดได้ตามเวลาปกติ ให้งดกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง

4) ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดเปิดถึงเวลา 20.00 น(ปิดเวลา 20.00 - 04.00 น)

5) ตลาดนัด เปิดจนถึงเวลา 20.00 นและให้เปิดเฉพาะส่วนที่ขายอาหารหรือวัตถุดิบเพื่อการบริโภค

6) โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมและสถานศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม มาตรการที่ได้กําหนดไว้แล้วก่อนหน้า

เปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็นและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโร คที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ - การดำเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโร ค ร้านขายย า ร้านค้าทั่วไป

โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายย าและเวชภัณฑ์ ร้านจําหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์การก่อสร้าง ร้านจําหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจําเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้ อเพลิง ปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส และการบริการส่งสินค้าและ อาหารตามสั่ง (delivery online)

ทั้งนี้ในคำสั่งดังกล่าว กิจการต่างๆ ได้ถูกสั่งปิดมานานแล้ว มีที่ถูกสั่งปิดเพิ่ม คือ บ่อตกปลาตกกุ้ง,ร้านอินเทอร์เน็ต,สถานที่หรือห้องซ้อมดนตรี,ร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านตัดผมสถานที่สั กเจ าะผิ วหนั ง, ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ,สถานที่ให้บริการห้องประชุมห้องจัดเลี้ยง,ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์,ห้องสมุดสาธารณะห้องสมุดชุมชนและเอกชน, พิพิธภัณฑ์,สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์สวนดอกไม้, และศูนย์เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่านนท์สั่งปิดกิจการเพิ่ม 11 ประเภท รวมสั่งปิดทั้งหมด 36 ประเภท เข้มงวดยิ่งขึ้น 6 กิจการ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ