พบคลัสเตอร์ใหม่ 4 แห่ง กระจาย 3 จังหวัด

พบคลัสเตอร์ใหม่ 4 แห่ง กระจาย 3 จังหวัด

วันที่ 21 ก.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. รายงานการระบา ดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่ว ยเพิ่มขึ้น ประจำวันนี้

มีทั้งหมด 4 คลัสเตอร์ใหม่ใน 3 จังหวัด สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยอง พบทั้งในโรงงาน บริษัท และตลาด รวมติด CV-19 จำนวน 168 ราย

ส่วน กทม. ไม่มีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ แต่ผู้ติดเชื้ อรายวันยังสูงที่สุด ดังนี้

จ.สมุทรสาคร

- อ.เมืองสมุทรสาคร โรงงานห้องเย็น ผู้ติด 24 ราย

จ.สมุทรปราการ

- อ.บางเสาธง โรงงานอาหารสัตว์เลี้ยง ผู้ติด 40 ราย

จ.ระยอง

- อ.ปลวกแดง บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ติด 92 ราย

- อ.แกลง ตลาดสิริภิบาลพัฒนา ผู้ติด 12 ราย

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ แต่ยังพบยอดผู้ติด CV-19 รายวันถึง 2,921 ราย รองลงมาคือ สมุทรสาคร 932 ราย นนทบุรี 661 ราย สมุทรปราการ 656 ราย และชลบุรี 636 ราย

อย่างไรก็ตาม วันนี้พบคลัสเตอร์ใหม่วันนี้ 4 แห่ง 3 จังหวัด พบทั้งในโรงงาน บริษัท และตลาด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ