ประกาศเลื่อนเปิดเทอม อีกหนึ่งจังหวัด

ประกาศเลื่อนเปิดเทอม อีกหนึ่งจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย.2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า คณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาประเด็นการเตรียมเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่จะจัดการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโร คติดต่อ กำหนดตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1309/2564 ลงวันที่ 20 พ.ค.2564 และต้นสังกัดได้พิจารณาอนุญาตให้เปิดเรียนได้ในวันที่ 14 มิ.ย.2564 แล้วนั้น

นายภานุ กล่าวต่อว่า แต่เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ยังคงพบผู้ติด CV-19 เป็นจำนวนมาก ที่ประชุมจึงมีมติให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทให้ชะลอเปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ทั้ง 5 รูปแบบ

ประกอบด้วย แบบมาเรียนทุกระดับชั้น แบบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม มาช่วงเช้ากับมาช่วงบ่าย แบบแบ่งเป็น 2 กลุ่มสลับวันมาเรียน แบบแบ่งเป็น 3 กลุ่มสลับวันกันมาโรงเรียน และแบบอื่น ๆ ตามสภาพบริบทของโรงเรียน ออกไปจนถึงวันที่ 1 ก.ค.2564 หรือ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ