กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรโครงการพระราชดำริ ผ่านสื่อออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรโครงการพระราชดำริ ผ่านสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.34 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรโครงการพระราชดำริผ่านสื่อออนไลน์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ