เจ้าคุณพระ บำเพ็ญกุศล

เจ้าคุณพระ บำเพ็ญกุศล

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 29 มี.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วันพระราชทานศ พ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จุดธุปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระราชอาสน์ และนั่งเก้าอี้ ณ ที่จัดไว้แล้ว พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทอดผ้าไตร 10 ไตร

จากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระธรรมฐิติญาณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย ที่จะถวายพระธรรมเทศนา และพระสวดธรรมคาถา 4 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จุดเทียนดูหนังสือเทศน์ และจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมที่หน้าพระราชอาสน์ โดยเทียนดูหนังสือเทศน์ให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์

จากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีนิมนต์พระธรรมฐิติญาณ ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ และให้ศีล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี รับศีลแล้วไปจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศสำหรับฟังธรรม

เมื่อพระธรรมฐิติญาณ แสดงพระธรรมเทศนาจบ และลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์แล้ว เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ 4 รูปสวดธรรมคาถาจบ ไปประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทอดผ้าไตรถวายพระธรรมเทศนา และสบงถวายพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์บังสุกุล กรว ดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระพิธีธรรมขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดอภิธรรม พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 1 จบแล้ว ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายเคารพพระราชอาสน์ แล้วเดินทางกลับ

ทั้งนี้ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ