ศบค.แถลงสถานการณ์วันนี้

ศบค.แถลงสถานการณ์วันนี้

ศบค. รายงานสถานการณ์ CV-19 วันนี้ 3 มี.ค. 64 พบผู้ติดเพิ่ม 35 ราย ยอดติดยืนยันสะสม 26,108 ราย รักษาหายอีก 63 ราย เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 3 มี.ค. 2564 ศูนย์ข้อมูล CV-19 โดยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ในประเทศไทย มียอดผู้ติดและผู้รักษาหายดังนี้

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ติดในประเทศ 25 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 63 ราย

กลับบ้านแล้ว 25,483 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 541 ราย

ยอดผู้ติดยืนยันสะสม 26,108 ราย นับเป็นรายที่ 26,074-26,108

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ผู้ติด 35 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ติดรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 17 ราย

ค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 8 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 10 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ