สถานการณ์ สมุทรสาคร

สถานการณ์ สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 02 มีนาคม 2564 จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ว่าพบผู้ติดรายใหม่ 12 ราย เป็นการพบจากการค้นหาเชิงรุก 3 ราย เป็นคนไทย 1 ราย และคนต่างชาติ 2 ราย พบจากการตรวจหาในโรงพย าบาลอีก 9 ราย จำแนกเป็นคนไทย 4 ราย และคนต่างชาติ 5 ราย สำหรับผู้ติดสะสมทั้งหมดมี 16,413 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุกทั้งคนไทย และคนต่างชาติรวม 13,491 ราย และจากการตรวจหาที่โรงพย าบาลทั้งคนไทย และคนต่างชาติ รวม 2,922 ราย

ตรวจ CV-19 สมุทรสาคร

ส่วนผู้ติดที่เข้ารับการรักษาในโรงพย าบาล ณ ปัจจุบัน 173 ราย จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 117 ราย ต่างชาติ 56 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 62 ราย ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพย าบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบ CV-19 สามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 16,171 ราย

ผู้ติด CV-19 สมุทรสาคร

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 02 มีนาคม 2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 1,080 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 203,028 ราย ผลการตรวจแลป (2 มี.ค.64) 1,080 ราย พบผู้ติด 3 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 203,028 ราย ยอดสะสมผู้พบจากการค้นหาเชิงรุกรวม จำนวนทั้งสิ้น 13,491 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สววมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ