ศบค.แถลงสถานณ์วันนี้

ศบค.แถลงสถานณ์วันนี้

ศบค. แถลงสถานการณ์ CV-19 วันนี้ 1 มี.ค. 64 พบผู้ติดเพิ่ม 80 ราย ยอดติดยืนยันสะสม 26,031 ราย รักษาหายอีก 196 ราย เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 1 มี.ค. 2564 ศูนย์ข้อมูล CV-19 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ในประเทศไทย มียอดผู้ติดและผู้รักษาหายดังนี้

ติดในประเทศ 64 ราย

ติดจากต่างประเทศ 16 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 196 ราย

กลับบ้านแล้ว 25,324 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 624 ราย

ยอดผู้ติดยืนยันสะสม 26,031 ราย นับเป็นรายที่ 25,952-26,031

ขอบคุณ ศูนย์ขอมูล CV-19

ผู้ติด 80 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ติดรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 28 ราย

ค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 36 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 16 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ