สมุทรสาคร ค้นเชิงรุก

สมุทรสาคร ค้นเชิงรุก

วันที่ 1 มี.ค.2564 รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา จากข้อมูลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดรายใหม่ 19 ราย เป็นการพบจากตรวจในโรงพย าบาลทั้งหมด จำแนกเป็นคนไทย 12 ราย และคนต่างชาติ 7 ราย วันนี้ถือเป็นครั้งแรกของสมุทรสาคร ที่ไม่พบ CV-19 จากการค้นหาเชิงรุกเลย

สถานการณ์ CV-19 จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับผู้ติด CV-19 สะสมทั้งหมดมีจำนวน 16,377 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุกทั้งคนไทย และคนต่างชาติรวม 13,488 ราย และจากการตรวจที่โรงพย าบาลทั้งคนไทย และคนต่างชาติ รวม 2,889 ราย ส่วนผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพย าบาล ณ ปัจจุบัน 197 ราย จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 135 ราย ต่างชาติ 62 ราย

และคนต่างชาติที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 58 ราย ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพย าบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้ว ไม่พบ Cv-19 สามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 16,115 ราย

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 1,331 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 201,361 ราย ผลการตรวจแลป (28 ก.พ.64) จำนวน 1,331 ราย ไม่พบผู้ติดเลย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 201,361 ราย ยอดสะสมผู้พบติดจากการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,488 ราย

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่ตอนนี้จังหวัดสมุทรสาครเริ่มพบผู้ติด CV-19 น้อยลงแล้ว ขอให้ทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะ

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ