ศบค. แถลงสถานการณ์วันนี้

ศบค. แถลงสถานการณ์วันนี้

ศบค. แถลงสถานการณ์ CV-19 วันนี้ 23 ก.พ. 64 พบผู้ติดเพิ่ม 95 ราย ยอดติดยืนยันสะสม 25,599 ราย รักษาหายอีก 85 ราย เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 23 ก.พ. 2564 แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ในประเทศไทย มียอดผู้ติดและผู้รักษาหายดังนี้

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ติดในประเทศ 93 ราย

ติดจากต่างประเทศ 2 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 85 ราย

กลับบ้านแล้ว 24,446 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 1,070 ราย แบ่งเป็นใน รพ. 738 ราย และ รพ.สนาม 332 ราย

ยอดผู้ติดยืนยันสะสม 25,599 ราย นับเป็นรายที่ 25,505 - 25,599

ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 114 ของโลก

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ผู้ติด 95 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ติดรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 52 ราย

ค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 41 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 2 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ