สถานการณ์ สมุทรสาคร

สถานการณ์ สมุทรสาคร

วันที่ 23 ก.พ.64 รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น. วันที่ 22 ก.พ.64 จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดรายใหม่ 54 ราย โดยพบผู้ติดจากการค้นหาเชิงรุก 14 ราย เป็นคนไทย 2 ราย และคนต่างชาติ 12 ราย พบจากตรวจในโรงพย าบาล 40 ราย จำแนกเป็นคนไทย 26 ราย

และคนต่างชาติ 14 ราย สำหรับผู้ติดสะสมทั้งหมดมีจำนวน 16,167 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุกทั้งคนไทย และคนต่างชาติรวม 13,462 ราย และจากการตรวจที่โรงพย าบาลทั้งคนไทย และคนต่างชาติ รวม 2,705 ราย

ส่วนผู้ติดที่เข้ารับการรักษาในโรงพย าบาล ณ ปัจจุบัน 325 ราย จำแนกเป็นคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 220 ราย ต่างชาติ 105 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 168 ราย เป็นคนต่างชาติทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพย าบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้ว ไม่พบสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 15,667 ราย

สถานการณ์ CV-19 สมุทรสาคร

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 343 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 189,829 ราย ผลการตรวจแล็บ (22 ก.พ.64) จำนวน 643 ราย พบผู้ติด 14 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแล็บรวมจำนวนทั้งสิ้น 189,740 ราย ยอดสะสมผู้พบจากการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,462 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ