ศบค. แถลงสถานการณ์วันนี้

ศบค. แถลงสถานการณ์วันนี้

ศบค. แถลงสถานการณ์ CV-19 วันนี้ 21 ก.พ. 64 พบผู้ติดเพิ่ม 92 ราย ยอดติดยืนยันสะสม 25,415 ราย รักษาหายอีก 156 ราย เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 ก.พ. 2564 ศูนย์ข้อมูล CV-19 แจ้งงดการแถลงข่าว โดยรายงานสถานการณ์ผู้ CV-19 ในประเทศไทย ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล CV-19 มียอดผู้ติดดังนี้

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ติดในประเทศ 86 ราย

ติดจากต่างประเทศ 6 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 156 ราย

กลับบ้านแล้ว 24,285 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 1,047 ราย

ยอดผู้ติดยืนยันสะสม 25,415 ราย นับเป็นรายที่ 25,324 - 25,415

ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 113 ของโลก

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ผู้ติด 92 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ติดรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 48 ราย

ค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 38 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 6 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ