เรารักกัน เปิดเงื่อนไข ม.33 ใครบ้างรับเยียวยา 4,000บาท

เรารักกัน เปิดเงื่อนไข ม.33 ใครบ้างรับเยียวยา 4,000บาท

หลังจากที่รัฐได้ออกมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 คือ มาตรการ "เราชนะ" ที่ออกมาเพื่อมุ่งเน้นช่วยผู้ที่มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิมาตรการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน ด้วยการแจกจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท รวมตลอดทั้งโครงการ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนเราชนะ ตรวจสอบสิทธิเราชนะ ทบทวนสิทธิเราชนะ ได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ขณะเดียวกันก็มีข้อกังขาเกิดขึ้นว่า ในกลุ่มของผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบกองทุนประกันสังคม ในห้วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสถานการณ์ที่เข้มงวดเช่นกัน แต่ไม่ได้รับสิทธิมาตรการเราชนะ เนื่องจากมีข้อกำหนดอยู่ จึงเรียกร้องให้รัฐเข้ามาเยียวยาด้วย

ซึ่งเมื่อวันที่ 5 ก.พ.2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยรัฐจะออกมาตรการใหม่มาช่วยเหลือ คือ "ม.33 เรารักกัน" ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 4,000 บาทตลอดโครงการ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยจะแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์

ใครได้สิทธิ "ม.33 เรารักกัน" บ้าง?

1.ต้องเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

2.ต้องเป็นผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท ณ เดือนธันวาคม 2563

3.ต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าว

4.ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ