วันนี้ กลุ่มแรกเริ่มใช้จ่าย เราชนะ ผ่านบัตรได้แล้ว

วันนี้ กลุ่มแรกเริ่มใช้จ่าย เราชนะ ผ่านบัตรได้แล้ว

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564ที่ผ่านมา นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะมีการโอนวงเงินสิทธิ์เราชนะให้แก่ประชาชน กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- วงเงินจะเข้าผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ

- กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ จำนวน 5,400 บาท

- กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ จำนวน 5,600 บาท

- วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุก ๆ วันศุกร์ เริ่มวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

สะสมวงเงินสิทธิ์ได้ถึงวันไหน

- วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ตรวจสอบวงเงินคงเหลือยังไง

- สามารถตรวจสอบวงเงินสิทธิ์คงเหลือได้ที่เครื่องกดเงินอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทย

- เครื่องรูดบัตร EDC ที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า "ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ" สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ