โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ เจ้าสัวธนินท์-เจริญ

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ เจ้าสัวธนินท์-เจริญ

วันนี้ (1 ก.พ.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มีเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ "เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ - เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี" และบุคคลต่างๆ รวม 10 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน ๑๐ คน ดังนี้

๑. นายธนินท์ เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๔. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๕. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖. นางยุพา ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗. นายวัลลภ เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘. นางนวลพรรณ ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๙. นายสุภกิต เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๕

๑๐. นายศุภชัย เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๕

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ