เปิดสิทธิพิเศษ เราเที่ยวด้วยกัน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

เปิดสิทธิพิเศษ เราเที่ยวด้วยกัน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Fiscal Policy Office เผยข้อมูลเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ดังนี้

สิทธิประโยชน์

รัฐสนับสนุนร้อยละ 40 ของค่าที่พักไม่เกิน 3,000 บาท/ต่อสิทธิ

เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์

- 1 คน ได้รับสิทธิสนับสนุนค่าที่พัก 15 สิทธิ

- จองกับโรงแรมโดยตรงหรือผ่าน OTA ก็ได้

- ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

- ระยะเวลาการจองที่พัก 06.00 -24.00 น.

- รัฐสนับสนุนทั้งโครงการไม่เกิน 6 ล้านสิทธิ

สิทธิประโยชน์

- รัฐสนับสนุนร้อยละ 40 ของค่าอาหาร ค่าบริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ ค่ารถเช่าและเรือเช่า ค่าสินค้า OTOP และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ในรูป E-Voucher

เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์

- ได้ E-Voucher 900 บาท/ต่อสิทธิ สำหรับการเข้าพักคืนวันจันทร์ – คืนวันพฤหัสบดี

- ได้ E-Voucher 600 บาท/ต่อสิทธิ สำหรับการเข้าพักในคืนวันศุกร์ – คืนวันอาทิตย์

- ใช้สิทธิได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่ Check Out

สิทธิประโยชน์

- รัฐสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน , ร้อยละ 40 ของค่าตั๋ว ในลักษณะ Redeem หลังการเดินทาง

เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์

- ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ สำหรับเดินทางไป 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่ และเชียงราย

- สนับสนุนไม่เกิน 2,000 บาทต่อสิทธิ สำหรับเดินทางไปที่จังหวัดอื่นๆ

- Redeem ก่อนมีสิทธิก่อน

- รัฐสนับสนุนไม่เกิน 2 สิทธิต่อการจอง 1 ห้อง

- ชื่อผู้จองโรงแรมต้องตรงกับผู้จองตั๋ว

- Redeem 1 Booking ที่พักต่อ 1 Booking สายการบิน

ทั้งนี้ใช้สิทธิในวันธรรมดาได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เป็นเวลา 2 วัน โดยแสดงหลักฐานการลงทะเบียนและหลักฐานการ Check In และ Check Out

ช่องทางการสมัครรับสิทธิ ลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โครงการสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2564

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Fiscal Policy Office

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ