เผยความหมาย ภาษาบาลี ข้างขวดเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน เจ้าคุณพระ เป็นผู้แต่งเอง

เผยความหมาย ภาษาบาลี ข้างขวดเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน เจ้าคุณพระ เป็นผู้แต่งเอง

วันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก กลุ่มรัก "พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" ได้เผยภาพขวดเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ที่มีข้อความภาษาบาลีเขียนติดฉลากข้างขวด ซึ่งทางแอดมินเพจระบุว่า ข้อความดังกล่าวถูกแต่งและเขียนขึ้นโดย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

โดยข้อความภาษาบาลีดังกล่าว มีความหมายเกี่ยวกับการให้กำลังใจ และอวยพรให้ประชาชนคนไทยปลอดภัยจากการแพร่ CV-19

ข้อความดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มรัก "พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มรัก "พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มรัก "พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มรัก "พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มรัก "พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มรัก "พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ