เพื่อไทย จี้รัฐบาล ต้องได้ทุกคน

เพื่อไทย จี้รัฐบาล ต้องได้ทุกคน

วันที่ 13 ม.ค. นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีที่รัฐบาลเตรียมออกมาตรการเยียวย าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในวงเงิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน โดยประชาชนสามารถใช้เงินได้ภายในสิ้นเดือนม.ค. หรือต้นเดือนก.พ. ซึ่งรัฐบาลอ้างว่าสามารถครอบคลุมทุกกลุ่ม

โดยลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะว่า มาตรการที่รัฐออกมาช้ามาก เพราะที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากมาตรการรัฐ แต่รัฐบาลประวิงเวลาในการเยียวย าประชาชน และไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

ทั้งๆ ที่รัฐบาลอ้างว่ามีงบประมาณเพียงพอ รัฐก็ควรดำเนินการอย่างรวดเร็วกว่านี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงการแพร่กระจาย การเยียวย าครั้งนี้ขอย้ำเตือนว่าประชาชนทุกคนจะต้องรับเงินเยียวย าจากรัฐบาล เพราะทุกคนคือกลุ่มเสี่ย งที่อาจจะได้รับ CV-19 จากใครก็ได้ ด้วย CV-19 รอบใหม่ สามารถติดได้ทุกคน ดังนั้นที่รัฐบาลบอกว่าครอบคลุมไปถึงกลุ่มเปราะบางควรเป็นทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม

การลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการเราชนะ จึงเป็นการเยียวย าที่ไม่ตอบโจทย์ รัฐบาลเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน เพราะยังมีคนไทยอีกหลายล้านคนที่ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี ความยุติธรรมในยามวิกฤติ คือ การเยียวย าคนที่อ่อนแอให้ได้รับสิทธิทุกคนเสมอกัน คนแก่ คนตกงานหรือผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ซึ่งรัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ดังนั้นคนไทยทุกคนต้องได้รับการเยียวย าจากรัฐ นายภาควัต กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อไทย จี้รัฐบาล ช่วยเหลือต้องได้ทุกคน ติงอ้างมีงบ แต่ออกมาตรการช้า ทำเดือดร้อน แนะไม่ต้องลงทะเบียน คนหลายล้านเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี

เรียบเรียง siamstreet

banner

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ