ช่องทางแก้หนี้ CV-19 รอบใหม่ หนี้เสีย จ่ายไม่ไหว อยากปลดหนี้หมดไว ๆ เช็กเลย

ช่องทางแก้หนี้ CV-19 รอบใหม่ หนี้เสีย จ่ายไม่ไหว อยากปลดหนี้หมดไว ๆ เช็กเลย

ช่องทางแก้หนี้ ให้ลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้ และหนี้เสีย ผ่านโครงการที่ยังเปิดให้เข้าร่วมช่วงโควิดรอบใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้สามารถจัดการหนี้สินที่มีอยู่ให้บางเบาลง หรือมีโอกาสปลดหนี้ได้ในอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกล จากโครงการของคลินิกแก้หนี้ และธนาคารออมสิน รายละเอียดดังนี้ 1. คลินิกแก้หนี้ by SAM

เป็นโครงการร่วมของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสีย ทั้งบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ให้สามารถหลุดจากวงจรหนี้ได้ผ่านการ "ปรับโครงสร้างหนี้" หลังจากเกิดหนี้เสีย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ใครเข้าร่วมได้บ้าง ?

- เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี

- เป็น (NPL) ก่อน 1 กรกฎาคม 2563 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน มิถุนายน 2563 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป)

- หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

- เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี หลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ จากสถาบันการเงิน (bank) 17 แห่ง และผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) 18 แห่ง ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร

- เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร โดย ลูกค้าสามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking

- พนักงานประจำ (สลิปเงินเดือน 3 เดือน)

- อาชีพอิสระ (รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน / เอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี))

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อได้รับการยืนยันจากสถาบัน ให้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมาย เพื่อให้เข้ามาลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ คลินิกแก้หนี้ช่วยอะไร ?

- ไม่ถูกทวงถามจากเจ้าหนี้หลายราย

- แก้ไขหนี้หลายรายได้ครบ จบในที่เดียว

- ทำสัญญาแก้หนี้เพียงฉบับเดียว

- ผ่อนสบายๆ ตามตารางชำระหนี้

- ผ่อนได้ยาว ๆ ไม่เกิน 10 ปี ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 4-7% ต่อปี

- ไม่ก่อหนี้เพิ่ม ไม่ต้องพึ่งหนี้นอกระบบ

เข้าร่วม "คลินิกแก้หนี้" ได้ที่ไหน ?

ถ้าคุณสมบัติครบสามารถสมัครได้ที่..

สมัครทางออนไลน์

สมัครทางไปรษณีย์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-610-2266 หรือ www.debtclinicbysam.com

2. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อย ด้วยการรวมหนี้ "ธนาคารออมสิน"

โดยธนาคารออมสิน เปิดให้ลูกหนี้ร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564

ใครเข้าได้บ้าง ?

- เป็นลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ที่ไม่ถูกจัดขั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) หรือไม่ค้างชำระเงินต้นดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

- เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารออมสิน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

เข้าร่วมได้ที่ไหน ?

- สมัครได้ที่เว็บไซต์ของ ธนาคารออมสิน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ