พื้นที่เสี่ยง โรงเรียน ปทุมธานี 29 แห่ง ปิด 22 ธ.ค.-3 ม.ค.

พื้นที่เสี่ยง โรงเรียน ปทุมธานี 29 แห่ง ปิด 22 ธ.ค.-3 ม.ค.

วันที่ 22 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ประกาศปิดเรียนวันที่ 22 ธ.ค. 2563 - 3 ม.ค. 2564 เนื่องจากสถานการณ์ Cv-19 ระลอกใหม่

1. โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต

2. โรงเรียนสีวลี

3. โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก

4. โรงเรียนวิภารัตน์

5. โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก

6. โรงเรียนอุดมวิทยา

7. โรงเรียนบรรจบรักษ์

8. โรงเรียนสีวลีคลองหลวง

9. โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์รังสิต)

10. โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น)

11. โรงเรียนปัญญวิทย์

12. โรงเรียนพุทธารักษ์

13. โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม

14. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

15. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศปทุมธานี

16. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง

17. โรงเรียนหนองเสือ

18. โรงเรียนธัญรัตน์

19. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

20. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา

21. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

22. โรงเรียนหนองแคฯ

23. โรงเรียนสองคอนฯ

24. โรงเรียนบัวแก้วเกษร

25. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

26. โรงเรียนธัญบุรี

27. โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต

28. โรงเรียนสายปัญญารังสิต (22-25 ธ.ค.63)

29. โรงเรียนแก่งคอย (22-25 ธ.ค.63)

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ