เงินประกันรายได้ข้าว เตรียมจ่ายงวดที่ 5 วันไหน มีคนได้ 1 แสนคน วงเงิน 2 พันล้าน

เงินประกันรายได้ข้าว เตรียมจ่ายงวดที่ 5 วันไหน มีคนได้ 1 แสนคน วงเงิน 2 พันล้าน

หลังจากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 (รอบที่ 1) งวดที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมเปิดเผยวันที่จะโอนในงวดที่ 5 แล้ว

ล่าสุด (13 ธันวาคม 2563) นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย กรรมการในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า การจ่ายเงินในงวดที่ 5 จะจ่ายในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ คาดว่าเริ่มต้นตั้งแต่หลังตี 1 เป็นต้นไป

สำหรับวงเงินการจ่ายงวดนี้ จะใช้เงินประมาณ 2 พันล้านบาท มอบให้เกษตรกรกว่า 1 แสนราย โดยมีอัตราส่วนต่างของข้าวแต่ละชนิด ดังนี้

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยส่วนต่าง ตันละ 2,767.14 บาท

2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่าง ตันละ 2,273.09 บาท

3. ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยส่วนต่างตันละ 810.07บาท

4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ส่วนต่างตันละ 920.27 บาท

5. ข้าวเปลือกเหนียว ส่วนต่างตันละ 786.46 บาท

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ