เปิดให้บริการแล้ว รถบัสรับ-ส่ง นักเรียน ฟรี จากเทอร์มินอล21โคราช

เปิดให้บริการแล้ว รถบัสรับ-ส่ง นักเรียน ฟรี จากเทอร์มินอล21โคราช

วิ่งให้บริการแล้ว รถบัสรับ-ส่ง นักเรียน ฟรี! จากเทอร์มินอล 21 โคราช สงวนสิทธิ์ผู้ใช้บริการเฉพาะนักเรียน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา, วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา,โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา, โรงเรียนสุรนารีวิทยา ชาวเน็ตคิดถ้าวิ่งให้บริการเส้นทางสาธารณะในเขตตัวเมืองคงจะดีไม่น้อย

รถจะแบ่งรับบริการ 2 เวลา รอบเช้า เวลา 07.00 น. และ 07.30 น. ต้นทางจากเทอร์มินอล21 โคราช ถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รอบเย็น เวลา 16.00 น. และ 16.30 น. ต้นทางจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ถึง เทอร์มินอล21 โคราช

เป็นรถรับส่งนักเรียนฟรี แต่สงวนสิทธิ์ผู้ใช้บริการเฉพาะนักเรียน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา, วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา,โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา, โรงเรียนสุรนารีวิทยา เท่านั้น อย่างไรแล้ว ก็ไปใช้บริการกันเยอะนะคะ น้องๆนักเรียน

ภาพจาก Terminal21 Korat Shopping Mall

ภาพจาก Terminal21 Korat Shopping Mall

น้องๆใช้บริการกันเยอะ

ภาพจาก Terminal21 Korat Shopping Mall

มีการจัดระเบียบบนรถเป็นอย่างดี โดยการเว้นระยะห่างที่ปลอดภัย

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ