เหตุผล ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ได้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเกษตร 15000

เหตุผล ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ได้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเกษตร 15000

จากกรณี การประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. ถึง ก.ค. 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท ซึ่งมีการโอนเงินให้กับเกษตรกรกลุ่มแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบคำถามประเด็น ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และก็เป็นเกษตรกร จะได้รับเงินช่วยเหลือเกษตร 15,000 บาทไหม

โดยระบุว่า วัตถุประสงค์การช่วยเหลือครั้งนี้ รัฐบาลตั้งใจที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหา เนื่องจากผลกระทบจาก CO VID ไม่ว่าจะว่างงาน เดือดร้อนจากความเป็นอยู่และชีวิตประจำวัน เพื่อให้เงินก้อนนี้พาครอบครัวผ่านวิกฤติครั้งไปได้

จากนั้น เมื่อมีการดำเนินการโครงการนี้ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ว่าบุคคลกลุ่มใด ที่มีสิทธิ์จะได้รับการช่วยเหลือในโครงการนี้ บุคคลกลุ่มใดที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้ ซึ่งคณะกรรมการชุดนั้น คือ คณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ซึ่งคณะกรรมการได้ออกหลักเกณฑ์มาแล้วเสนอ ครม.

สำหรับกรณี เข้าอยู่ภายใต้ประกันสังคม ถ้าท่านถูกพักงาน หรือ เลิกจ้างงาน สำนักงานประกันสังคม ก็จะเข้าไปดูแล เพราะฉะนั้นถ้ามีหน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแลอยู่แล้ว โครงการนี้จึงไม่ได้ให้สิทธิ์แรงงานที่อยู่ภายใต้ประกันสังคมมาตรา 33

เช่นเดียวกันกับกรณี ข้าราชการบำนาญ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ก็ได้กำหนดไว้ว่า ข้าราชการบำนาญ ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ ไม่ใช่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคนกำหนด ว่าใครจะมีสิทธิ์ได้หรือไม่ได้ แต่เป็นคนที่รวบรวมบัญชีเกษตร โดยสิ่งที่ทำคือตั้งใจให้เงินไปถึงพี่น้องเกษตรทุกกลุ่ม เพื่อได้รับการช่วยเหลือให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเหตุผลชัดๆ ทำไมผู้ประกันตน มาตรา 33 ไม่ได้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเกษตร 15,000 บาท ชี้เป็นกรณีเดียวกันกับ ข้าราชการบำนาญ

ขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ