ธกส เตือนเกษตรกร 4 แสนราย รีบแจ้งเลขบัญชี

ธกส เตือนเกษตรกร 4 แสนราย รีบแจ้งเลขบัญชี

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเกษตรกรกลุ่มแรกได้รับการโอนเงินไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ยังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร รายละ 15,000 บาท จ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากรัฐบาล

ตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ. ส่งมาให้กับ ธ.ก.ส. ในกลุ่มที่ 1 ทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ยังไม่พบบัญชีที่จะรับโอนเงินจํานวน 438,251 ราย ทําให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือให้ได้

ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือทั้งในรอบที่ 1 จํานวน 109,600 ราย และรอบที่ 2 อีกจํานวน 328,651 ราย รีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทาง เว็บไซต์ www.เยียวย าเกษตรกร.com โดยเร็ว ทั้งนี้ จะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุดคือ ควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

www.เยียวย าเกษตรกร.com

สําหรับข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบที่ 2 ที่ ธ.ก.ส. ได้รับจาก กษ. เป็นจํานวน 3,519,434 ราย ซึ่งหลังจากได้ทําการตรวจสอบ ความซ้ำซ้อนและคัดกรองสถานะเหลือผู้มีสิทธิ์จํานวน 3,410,314 ราย โดยจะดําเนินการจ่ายตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ www.เยียวย าเกษตรกร.com ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ดําเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ไปแล้ว 3,722,604 ราย เป็นเงิน 18,613.02 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. วอนผู้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับสิทธิ์ และแต่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชี อีกกว่า 400,000 ราย รีบเช็กข้อมูล และแจ้งเลขบัญชีผ่านเว็บไซต์ www.เยียวย าเกษตรกร.com เพื่อรับเงินโอนภายในพฤษภาคมนี้

ขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ