ประกันสังคม เปิดให้ยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนการว่างงาน

ประกันสังคม เปิดให้ยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนการว่างงาน

จากกรณีผู้ประกันตนประกันสังคม มาตรา 33 หากประสบปัญหาต้องว่างงาน หยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัยจาก CO VID สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมได้ ล่าสุดได้เปิดศูนย์อุทธรณ์เงินประกันสังคมผู้ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID โทร.1506 ตลอด 24 ชม. สำนักงานประกันสังคม เปิดศูนย์อุทธรณ์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกจ้าง นายจ้างครบ จบในที่เดียว ยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด วันและเวลาทำการ 08.00 ถึง 18.00 น.

สำนักงานประกันสังคม

สำหรับผู้ประกันตนที่กำลังจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้

2.ตรวจทานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นขอรับสิทธิ

3.หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานของนายจ้างเพื่อยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม จะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผู้ว่างงาน

เอกสารที่ต้องเตรียม คือ

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ถ้ามี เช่น เอกสารรับรองการหยุดงานของนายจ้าง หนังสือปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม

3.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

4.ข้อมูลที่สอบถามเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของนายจ้าง

สำหรับคนที่ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID หรือว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมได้

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ