รอบการจ่ายเงิน ช่วยเหลือเกษตรกร

รอบการจ่ายเงิน ช่วยเหลือเกษตรกร

สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนย าง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน ซึ่งมีการจ่ายเงินล็อตแรกไปแล้วในวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา และจะทยอยโอนเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เรื่อยๆ ล่าสุดนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการย างแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เผยรอบการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID หรือ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนย าง ว่า การจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนย าง จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ซึ่งขึ้นทะเบียนกับการย างแห่งประเทศไทย กยท. และมีชื่อในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ตัดยอด วันที่ 30 เม.ย.63 โดย ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินแล้วตั้งแต่วันที่ 15 18 ถึง 20 พ.ค. 63

กลุ่มที่ 2 เฉพาะกลุ่มที่มีชื่อขึ้นทะเบียนกับ กยท. ตัดยอด วันที่ 30 เม.ย.63 จะจ่ายเงินในวันที่ 22 ถึง 25 พ.ค.63

กลุ่มที่ 3 ซึ่งแจ้งปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนกับ กยท. ระหว่าง 1 ถึง 15 พ.ค. ที่ผ่านมา จะจ่ายเงินในช่วงวันที่ 30 ถึง 31 พ.ค. 63 แต่จากนั้นหากยังไม่ได้รับสิทธิ์ฯ สามารถแจ้งขออุทธรณ์การเยียวย าได้

เกษตรกรชาวสวนย างตรวจสอบสิทธิ์การช่วยเหลือ ครบจบในเว็บเดียว ได้ทางเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th หรือเช็คตรง ที่ www.savefarmer.oae.go.th โดยเมื่อตรวจสอบสถานะแล้วได้รับสิทธิ์ สามารถตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีได้จากเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. www.เยียวย าเกษตรกร .comกรณีไม่มีบัญชีของ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีธนาคารอื่นเพื่อรับเงินโอน ในเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส.นี้เช่นกัน

www.moac.go.th

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มว่า สำหรับเกษตรกรชาวสวนย างที่ไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ สามารถแจ้งขออุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 5 มิ.ย.63 กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนในส่วนกลางหรือภูมิภาคใกล้บ้าน ทั้ง 6 หน่วยงาน ได้แก่ กยท. จังหวัดสาขา เกษตรจังหวัดอำเภอ ประมงจังหวัดอำเภอ ปศุสัตว์จังหวัดอำเภอ ศูนย์หม่อนไหมภูมิภาค และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในเวลาราชการ 08.30 ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับใครที่ได้เงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยา ง สามารถตรวจสอบรอบการโอนเงินได้เลย

ขอบคุณ การยางแห่งประเทศไทยRAOT

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ