ข้าราชการ 9 หมื่นราย เตรียมรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร 5 พันด้วย

ข้าราชการ 9 หมื่นราย เตรียมรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร 5 พันด้วย

สำหรับมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกร ที่มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 15,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ความคืบหน้าล่าสุด นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. กล่าวว่า ผลการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรที่ ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ ล่าสุด จากจำนวน 8.33 ล้านราย ลอตแรกหลังจากหักความซ้ำซ้อนแล้ว เหลือผู้ที่ผ่านสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 6.77 ล้านราย ที่ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้

เกษตรกร

โดยผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อน พบว่า ซ้ำซ้อนกับทะเบียนข้าราชการประจำ 91,426 ราย และซ้ำซ้อนทะเบียนข้าราชการบำนาญ 84,471 ราย แต่เดิมกระทรวงเกษตรฯ แจ้งว่า จะยังไม่ตัดสิทธิ์ข้าราชการประจำและจะเสนอให้ ครม.ตัดสินใจว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร 5,000 บาทนี้หรือไม่ เพราะในมติ ครม.วันที่ตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกร ไม่ได้เขียนระบุห้ามเอาไว้ แต่การประชุม ครม.ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้เสนอเรื่องนี้ให้ ครม.พิจารณา

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ข้าราชการประจำที่ทำการเกษตรเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแรกนี้จะได้รับโอนเงินภายในสิ้นเดือน พ.ค. ส่วนข้าราชการบำนาญที่ทำการเกษตรและถูกตัดสิทธิ์ แนะนำให้อุทธรณ์เพราะมีมติ ครม.วันที่ 28 เม.ย. 63 เขียนห้ามไว้มีจำนวน 84,471 ราย

สำหรับ การยื่นอุทธรณ์เกษตรกร จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มิ.ย. 63 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งการยื่นเรื่องอุทธรณ์ ก็จะทำได้หลังจากที่มีการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เบื้องต้น สามารถตรวจสอบสถานะ ตรวจสอบสิทธิต่างๆ รวมถึงเช็กการโอนเงิน การรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร www.เยียวย าเกษตรกร.com และอุทธรณ์เงินช่วยเหลือเกษตรกร ได้ผ่านเว็บไซต์ www.อุทธรณ์เงินเยียวย าเกษตรกร.com

แนะตรวจสอบสิทธิ์ช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรฯ ส่วนข้าราชการ 9 หมื่นรายที่เป็นเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน เลี้ยงสัตว์ เตรียมรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทด้วยเช่นกัน

ขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ