วันสุดท้าย ก่อนปิดลงทะเบียนรับเงิน 5000 ใครยังไม่ลง รีบเลย ก่อนเที่ยงคืนนี้

วันสุดท้าย ก่อนปิดลงทะเบียนรับเงิน 5000 ใครยังไม่ลง รีบเลย ก่อนเที่ยงคืนนี้

วันที่ 22 เมษายน 2563 เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน จะปิดการรับลงทะเบียน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในวันนี้ เวลา 24.00 น. (ตามที่ได้เคยประกาศไว้ว่าจะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อนวันที่จะปิดการลงทะเบียน) เพื่อดำเนินการเปิดรับการขอทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง ที่เปิดให้ ยื่นทบทวนสิทธิ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา

ดังนั้น ผู้ที่เป็นลูกจ้าง แรงงาน อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ยังสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ โดยเที่ยงคืนของวันนี้ เป็นการปิดรับลงทะเบียน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เท่านั้น ไม่ได้เป็นการปิดเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน โดยผู้ที่ระบบคัดกรองว่าไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่เห็นด้วยกับการคัดกรอง ยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ต่อเนื่อง ยังไม่มีกำหนดปิดการยื่นทบทวนสิทธิ์

ขณะที่ผู้อยู่ในกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม ก็ยังสามารถเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านเว็บไซต์ได้ต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งหลังจากการเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ระบบจะทำการคัดกรองต่อไปว่าจะเป็นผู้ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ซึ่งหากผลการคัดกรองระบุว่า เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้

ทั้งนี้ ยอดลงทะเบียนล่าสุด วันที่ 17 เมษายน 2563 มีการลงทะเบียนรวม 28 ล้านคน ในจำนวนนี้ เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้ว คงเหลือจำนวนผู้ลงทะเบียน 23.5 ล้านคน โดยจากสถานะการตรวจสอบและคัดกรองล่าสุดพบว่า เป็นผู้ผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 21.1 ล้านคน ไม่ผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1.8 ล้านคน และอยู่ระหว่างการพิจารณา 6 แสนคน

สำหรับกลุ่มผู้ผ่านฐานข้อมูลกรมการปกครองสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ 10.6 ล้านคน ได้ส่ง SMS แจ้งผลการคัดกรองแล้ว 4.7 ล้านคน ส่วนที่เหลือทั้งหมด จะได้รับ SMS ภายในสัปดาห์นี้ โดยในจำนวนดังกล่าว ระบบคัดกรองสถานะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จำนวน 6 ล้านคน ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมารตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบทุนเกิน 6 เดือน จำนวน 9.2 แสนคน เป็นนักเรียนนักศึกษา 7 แสนคน และทำอาชีพค้าขายออนไลน์ จำนวน 4 แสนคน

กลุ่มผ่านเกณฑ์ 4.2 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มนี้ได้เริ่มต้นโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว 3.2 ล้านคน คิดเป็นจำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงการคลังได้เร่งโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องทุกวันทำการ สำหรับในกลุ่มที่เหลืออีก 1.0 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้

ในส่วนของกลุ่มคนที่ผ่านเกณฑ์ 4.2 ล้านคน ไม่ได้หมายความว่าตัวเลขจะหยุดอยู่แค่นี้ เนื่องจากยังมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม ที่อยู่ระหว่างขอข้อมูล และกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ 10.6 ล้านคน ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ ถ้าทีม พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่แล้วพบว่าประกอบอาชีพจริงตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ ดังนั้น ในช่วง 2 สัปดาห์จากนี้ตัวเลขกลุ่มผ่านเกณฑ์จะทยอยเพิ่มขึ้นทุกวัน

และสุดท้ายคือ กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 6.3 ล้านคน ซึ่งทยอยได้รับ SMS แจ้งให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมและได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 4.4 ล้านคน สำหรับส่วนที่เหลืออีก 1.9 ล้านคน ขอให้เร่งเข้าไปกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (หัวข้อ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม)ภายใน 10 วัน หลังจากที่ SMS แจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ทราบผลการคัดกรอง หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็ว ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถไปใช้ช่องทางขอทบทวนสิทธิ์ได้เช่นกัน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ