6 สถานะ ไม่ต้องไปทบทวนสิทธิ์ รอรับเงิน 5000 ได้เลย

6 สถานะ ไม่ต้องไปทบทวนสิทธิ์ รอรับเงิน 5000 ได้เลย

สำหรับ คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน เท่านั้น ขณะที่ ระยะแรกจะเปิดผ่านให้กับทุกกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองได้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ จากนั้นระยะต่อไปจะเตรียมขยายให้กลุ่มที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิด

ล่าสุดเพจ โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เราไม่ทิ้งกัน 5,000 กรุณาอ่านให้จบ การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน

ขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อใหสามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www เราไม่ทิ้งกัน com

6 สถานะดังต่อไปนี้ไม่ต้องไปทบทวนสิทธิ์

1.อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

2.นำส่งข้อมูลเพิ่ม

3.อยู่ระหว่างการตรวจสอบนำส่งข้อมูลเพิ่ม

4.อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน(ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้)

5.ท่านได้รับสิทธิแต่เนื่องจากเลขที่บัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียน โปรดเปลี่ยนแปลงวิธี/ข้อมูลการรับเงิน

6.อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี/ข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไข

ภาพจาก โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ปุ่ม ทบทวนสิทธิ์ ใครเข้าไปลงทะเบียนได้

1.ผู้ที่ถูกเเจ้งผลว่าไม่ผ่าน

2.ผู้ที่ถูกเเจ้งผลว่าหมายเลขมือถือถูกใช้งาน

3.ผู้ที่ถูกเเจ้งว่าข้อมูลบนบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง

4.ผู้ที่ถูกเเจ้งว่า ไม่ได้รับสิทธิ์

5.ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลต่างๆ อยากเเก้ตัวใหม่

6.ผู้ที่ถูกเเจ้งว่าเป็นนักศึกษา ทั้งที่ได้ทำงาน

7.ผู้ที่ถูกเเจ้งว่าเป็นผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ ผู้ที่ไปกดปุ่มยกเลิกโดยเข้าใจผิดให้รอก่อนจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์เป็นกลุ่มต่อไป วันที่ 22เมษายน 63 24.00 น จะปิดปุ่มการลงทะเบียนเเต่ปุ่มทบทวนสิทธิ์ ยังไม่มีกำหนดปิด

ที่มา โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ