ขึ้นโหดเหมือนโกรธใครมา ราคาน้ำมันวันนี้ 28 ก.พ.2566

ขึ้นโหดเหมือนโกรธใครมา ราคาน้ำมันวันนี้ 28 ก.พ.2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 อัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

ปตท.

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 44.16 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.06 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

บางจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 44.84 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.16 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

เชลล์ (Shell)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

PT

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 44.66 บาท/ลิตร

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ