เช็คด่วน คนไม่ผ่าน สิทธบัตรบัตรคนจน แก้ไขข้อมูลได้ 20-23 ธ.ค. นี้

เช็คด่วน คนไม่ผ่าน สิทธบัตรบัตรคนจน แก้ไขข้อมูลได้ 20-23 ธ.ค. นี้

กระทรวงการคลัง เปิดให้ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ อีกครั้งในวันที่ 20 ธ.ค. 65 หลังพบว่ามีจำนวนผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์จำนวน 1.38 ล้านคน จากจำนวนทั้งสิ้น 21.01 ล้านคน

โดยผู้ที่ได้รับสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนทั่วประเทศ หรือเช็กสิทธิได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

วิธีเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th จากนั้นคลิก ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิก ตรวจสอบข้อมูล

ระบบจะ แสดงสถานะการลงทะเบียน ของผู้ลงทะเบียน

กรณี สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

กรณี สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

หากตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต และสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ ในกรณีที่เป็นผู้ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ยื่นแบบฟอร์มไว้เท่านั้น

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยขอแก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 20-23 ธ.ค. 65

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ