ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เช็กราคาล่าสุด ดีเซล-แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เช็กราคาล่าสุด ดีเซล-แก๊สโซฮอล์

สถานการณ์ ราคาน้ำมันวันนี้ 30 พ.ย. 65 อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 34.75 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 34.48 บาท

ด้านราคาดีเซลวันนี้ ดีเซล B10 ราคาอยู่ที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 43.66 บาท ส่วนราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 07.55 น.ที่ผ่านมา

สรุปราคาน้ำมันวันนี้ ตามข้อมูลจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้

ราคาน้ำมัน PTT Station

แก๊สโซฮอล์ 95 = 34.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 33.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมี่ยม = 40.24 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 = 42.16 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันบางจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 = 34.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 33.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.48 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเชลล์

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.05 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 33.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.78 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมี่ยม = 42.54 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 35.24 บาท/ลิตร

ดีเซล = 35.24 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 35.24 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 43.96 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเอสโซ่

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.05 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 33.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.78 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมี่ยม = 42.54 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 35.24 บาท/ลิตร

ดีเซล = 35.24 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 43.96 บาท/ลิตร

ที่มา ราคาน้ำมัน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ