เตือนด่วนที่สุด ประชาชนอาศัยตามเชิงเขา เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน

เตือนด่วนที่สุด ประชาชนอาศัยตามเชิงเขา เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน

นายกองเอกพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงกอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 7 (324/2565) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.00 น. แจ้งว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวณ เข้าสู่อ่าวไทย ในช่วงวันที่ 23-24 พ.ย.65

ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย

โดยจังหวัดกาญจนบุรีจะไต้รับผลกระทบ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ จึงให้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และปริมาณฝนสะสมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ให้รีบแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทันที

2. หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันที โดยประสานจัดกำลังจิตอาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย

พร้อมทั้งแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันที ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 034-515998, 034-516795 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dpm [email protected] และ แอปพลิเคชันไลน์ รายงานสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เช่น เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบและดำเนินการด้วย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ