พี่ศรีไม่ทน เข้าร้องศาลให้เพิกถอน ปมขายแผ่นดินให้ต่างชาติ

พี่ศรีไม่ทน เข้าร้องศาลให้เพิกถอน ปมขายแผ่นดินให้ต่างชาติ

จากกรณีที่ ครม.เห็นชอบ ให้ต่างชาติ ลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ผ่านพันธบัตรรัฐบาลไทย กองทุนรวม กองทรัสต์ และต้องถือไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้สิทธิถือครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่ ซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้จะมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้เกิดเสียงคัดคาดของประชาชนจำนวนมาก

ล่าสุดวันนี้ 2 พ.ย. 65 นายศรีสุวรรณ จรรยา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ศรีสุวรรณ จรรยา ระบุว่า วันพฤหัสที่ 3 พ.ย.65 นี้ เวลา 10.00 น. ศรีสุวรรณ จะเดินทางไปศาลปกครองสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี ฐานใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ กรณีมีมติให้คนต่างด้าว-ต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ ศรีสุวรรณร้อง

ทรัพยากรที่ดิน เป็นทรัพยากรของชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัด มีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพียง 16.52 ล้านไร่ เราต้องหวงแหนรักษาไว้ให้ลูกหลานของเรา เพราะไม่สามารถหาเพิ่มใหม่ได้ มีแต่จะหมดลง ถ้าปล่อยให้ผู้มีอำนาจกระทำการใดๆโดยอำเภอใจ

การปล่อยให้ต่างชาติครอบครองที่ดินในไทยได้ จะส่งผลร้ายต่อคนไทย ประเทศจะสูญเสียอื่นๆตามมาอีกมากมาย จนไม่เหลืออะไรให้กอบกู้ไว้เป็นสมบัติแผ่นดิน ทุกอย่างจะเป็นของต่างชาติ ของกลุ่มอภิสิทธิ์ชน ของนายทุน และผู้มีอำนาจในและต่างประเทศ คนธรรมดา คนจนในประเทศที่มีมากกว่า 90% จะหมดสิทธิ์ แล้วเราจะปล่อยให้ผู้มีอำนาจนำแผ่นดินของชาติไปขายโดยอ้างการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนั้นหรือ?

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ