ราชกิจจาฯ ประกาศปลดนามสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ้นบุคคลล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดนามสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ้นบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 904/2561 กองบังคับคดีล้มละลาย 6 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 18 กันยายน 2562ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ลูกหนี้ที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นั้น

บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้ นายสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อชิรญา หาญธงชัย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

สำหรับนายสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นอดีตเอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐกาตาร์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ