ม.ดัง แถลงการณ์ เจอบุคลากร นักศึกษา ติด CV เพียบ

ม.ดัง แถลงการณ์ เจอบุคลากร นักศึกษา ติด CV เพียบ

วันที่ 16 ม.ค.65 มีรายงานว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกแถลงการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) พบบุคลากรและนักศึกษาติด CV-19 เพิ่มอีก 13 ราย (รายที่ 86-98) ทำให้ตอนนี้มีบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติดสะสมแล้ว 98 ราย

โดยในรายที่ 86 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานอยู่ที่เทคโนธานี มีประวัติสัมผัสกับลูกที่ติด CV-19 ซึ่งเข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่คลินิก ARI รพ.มทส. เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65 ที่ผ่านมา พบติด CV-19 จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.มทส.

สำหรับผู้ติด CV-19 ตั้งแต่รายที่ 87-98 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และจากการสอบสวนพบว่ามีประวัติไปกินดื่มสังสรรค์งานเลี้ยงวันเกิดด้วยกัน ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบริเวณประตู 4 (ประตูกัลยาณมิตร) ด้านหลังของมหาวิทยาลัยฯ

นอกจากนี้จากการสอบสวนยังพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ติด CV-19 ในครั้งนี้อีก 23 ราย โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดได้เข้ารับการกักตัวเฝ้าระวังตามมาตรการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ทาง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ขอความร่วมมือประชาคม มทส. เฝ้าระวัง หมั่นสังเกตุอาการ และดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายถือปฏบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และศบค. กระทรวงสาธารณสุข หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม ม.เทคโนโลยีสุรนารี แถลงการณ์ เจอบุคลากร-นศ. ติด CV-19 เพิ่ม 13 ราย เผยประวัติไปกินเลี้ยงวันเกิด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ