คลัสเตอร์ใหม่ คลังแยกสินค้า ขนส่งชื่อดัง

คลัสเตอร์ใหม่ คลังแยกสินค้า ขนส่งชื่อดัง

วันที่ 15 ม.ค.65 มีรายงานว่า คณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า มีผู้ติด CV-19 มาจากคลัสเตอร์ใหม่และ 4 คลัสเตอร์

ประกอบด้วย โกดังแยกสินค้า Kerry ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี 5 ราย, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2 ราย, สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 หนองหอย 1 ราย และร้าน Woodstock Cafe and Bar 1 ราย

ขณะนี้คณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเหล่านี้แล้ว โดยทีมควบคุมได้ทำการควบคุม ตรวจคัดกรองเชิงรุก ค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงต่ำ และออกคำสั่งกักตัวผู้สัมผัสที่มีผลตรวจเป็นลบเป็นเวลา 14 วันแล้ว

ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุม พบเพิ่ม 3 ราย จากคลัสเตอร์ร้าน Living Machine, ร้าน The Toys และโรงพยาบาลเทพปัญญา คลัสเตอร์ละ 1 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้ติด CV-19 ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและเชื่อมโยงคลัสเตอร์อีก 70 ราย

และผู้ติดากการสัมผัสกับผู้ติด CV-19 รายก่อนหน้า 95 ราย ขณะที่การติดในครอบครัวไม่พบเพิ่ม โดยในระยะนี้ผู้ติดส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 25-35 ปี รองลงมา 15-35 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน และนักศึกษาที่มีไทม์ไลน์สัมพันธ์กับคลัสเตอร์ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ที่พบในช่วงนี้

จึงขอให้ประชาชนงดงานปาร์ตี้ สังสรรค์ ออกไปก่อน ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่มีผลการตรวจเป็นลบ ต้องเคร่งครัดในการกักตัว ไม่ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว และผู้ที่สัมผัสผู้ติด CV-19 รายก่อนหน้านี้ต้องกักตัว และสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน ถ้ามีอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหา CV-19 ด้วย ATK

สำหรับศูนย์ประสานงาน ATK ระดับอำเภอที่เปิดสายให้ผู้ที่ตรวจ ATK แล้วพบว่าติด CV-19 แล้วยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา หรือตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วผลเป็นบวก สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน ATK ระดับจังหวัด มี 5 หมายเลข คือ 06-5472-4315-9

ส่วนระดับอำเภอสามารถโทร.เข้าไปได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ประสานงาน ATK ระดับอำเภอ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 20.00 น.

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ