พบผู้ติดเพิ่ม 57 ราย เชื่อมโยงหลายคลัสเตอร์

พบผู้ติดเพิ่ม 57 ราย เชื่อมโยงหลายคลัสเตอร์

วันนี้ 15 ม.ค.65 มีรายงานว่า จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี แจ้งสถานการณ์ CV-19 ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 พบผู้ติด CV-19 ระลอกมกราคม 2565 เพิ่ม 57 ราย สะสมรวม 588 ราย

จำแนกตาม Cluster ผู้ติดเพิ่มวันนี้ จำนวน 57 ราย(ผู้ติดยืนยัน รายที่ 532-588) เชื่อมโยงคลัสเตอร์โรงหมู PKP จำนวน 3 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท CANON จำนวน 1 ราย ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดยืนยัน จำนวน 23 ราย

ผู้ที่มีประวัติเดินทางไป-กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 16 ราย บุคลากรทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่ด่านหน้า จำนวน 2 ราย ผู้ป่วยนอกเขตเข้ามารับการตรวจและรักษา จำนวน 11 ราย ผู้ติดมีอาการและอยู่ระหว่างการสอบสวน จำนวน 1 ราย

การกระจายตัวของผู้ติด CV-19 นอกจังหวัด จำนวน 8 ราย อ. เมืองปราจีนบุรีจำนวน 9 รายกบินทร์บุรี จำนวน 16 ราย อ.นาดี จำนวน 4 ราย อ. ประจันตคามจำนวน 1 ราย อ.ศรีมหาโพธิ์จำนวน 19 ราย

นอกจังหวัด จำนวน 8 ราย อ. เมืองปราจีนบุรีจำนวน 9 รายกบินทร์บุรี จำนวน 16 ราย อ.นาดี จำนวน 4 ราย อ. ประจันตคามจำนวน 1 ราย อ.ศรีมหาโพธิ์จำนวน 19 ราย

รายละเอียดสถานที่เสี่ยง ผู้ติด CV-19 จำนวน 57 ราย (รายที่ 532-588 ) สถานที่เสี่ยง อ.เมืองปราจีนบุรี ตลาดนัดศาลากลางใหม่(ขายของ) ทหาร ป.พัน 2 ทหาร ส.พัน2 สถานที่เสี่ยงอ.นาดี โรงเรียน มณีเสวตรอุปถัมภ์

โรงเรียนบ้านบุสูง ต.นาดี สถานที่เสี่ยงกบินทร์บุรี แมคโคร กบินทร์บุรี (ซื้อของ) บริษัท สุรพล นิชิเรย์ ฟูดส์ (ฝั่งดิบ) ตลาดสดกบินทร์บุรี (ซื้อของ) บริษัท ทาพาโก้ จำกัด

หากท่านใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติด 57 รายนี้ หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติด CV-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่าน มีอาการ ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไป รพ.ใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ