เช็กเลย หากเข้าจังหวัด ต้องรายงานตัวและคัดกรอง

เช็กเลย หากเข้าจังหวัด ต้องรายงานตัวและคัดกรอง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ศูนย์อำนวยการต้าน CV-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์พบผู้ติดรายใหม่ 50 ราย เป็นผู้ติดกลุ่มก้อนจากคลัสเตอร์งานสังสรรค์ปีใหม่ใน ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง 4 ราย, เคาต์ดาวน์ปีใหม่บ้านวังมะพลับโนนบุรี อ.สหัสขันธ์

ติดเพิ่มอีก 2 ราย, ครอบครัวใน ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย 2 ราย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.คำม่วง 1 ราย, งานแต่งงาน ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี 1 ราย, ครอบครัว ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย 1 ราย

พบจากสัมผัสผู้ติดยืนยัน 31 ราย, มาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ระหว่างกักตัว 2 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวน 6 ราย

ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวที่ยังคงพบผู้ติด CV-19 เป็นกลุ่มก้อนตามอำเภอต่างๆ ส่งผลให้ล่าสุด จ.กาฬสินธุ์มีผู้ติดสะสม 11,544 ราย โดยหายแล้ว 10,960 ราย กำลังรักษา 511 ราย

ล่าสุดทางศูนย์อำนวยการต้าน CV-19 จ.กาฬสินธุ์ได้ประกาศให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาพำนักใน จ.กาฬสินธุ์รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. เพื่อคัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อ CV-19 และให้สังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หรือให้รายงานผ่านระบบคิวอาร์โค้ดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้

พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ งดไปยังสถานที่เสี่ยงและแออัด ควรหลีกเลี่ยงการนั่งรับประทานอาหารหรือนั่งดื่มร่วมกันเป็นเวลานานในงานบุญและงานประเพณีต่างๆ เพราะเสี่ยงต่อการติด CV-19

หากมาร่วมงานควรห่ออาหารกลับไปรับประทานที่บ้าน และปฏิบัติตัวป้องกันตนเอง หลังจากในช่วงนี้พบผู้ติด CV-19 ไปร่วมงานสังสรรค์เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ กาฬสินธุ์พบ CV-19 เพิ่ม 50 ราย ย้ำใครเข้าจังหวัดต้องรายงานตัวและคัดกรอง

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ