จังหวัดเดียว ติด CV รายใหม่เกิน 800 ราย

จังหวัดเดียว ติด CV รายใหม่เกิน 800 ราย

วันที่ 14 ม.ค.2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ว่า วันนี้มีรายงานผู้ติด CV-19 รายใหม่ จำนวน 825 ราย มากสุดในพื้นที่ อ.บางละมุง 419 ราย, อ.ศรีราชา 173 ราย, อ.เมืองชลบุรี 88 ปี, อ.สัตหีบ 76 ราย, อ.พานทอง 13 ราย, อ.พนัสนิคม 10 ราย, อ.บ้านบึง 8 ราย, อ.บ่อทอง 2 ราย และ อ.เกาะสีชัง 1 ราย

1.คนที่พักอาศัยใน จ.ระยอง เข้ามารักษาใน จ.ชลบุรี 30 ราย สะสม 312 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 61 ราย

2.คลัสเตอร์ บริษัท บางกอกเจริญมิตร (1972) จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 4 ราย

3.คลัสเตอร์ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 7 ราย

4.คลัสเตอร์ บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด อ.พานทอง 3 ราย สะสม 11 ราย

5.คลัสเตอร์ บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 4 ราย

6.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 25 ราย

7.บุคลากรทางการแพทย์ 11 ราย

8.ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 26 ราย ดังนี้

8.1 กรุงเทพมหานคร 6 ราย

8.2 เพชรบูรณ์ 2 ราย

8.3 สงขลา 2 ราย

8.4 สมุทรปราการ 2 ราย

8.5 สุโขทัย 2 ราย

8.6 อุบลราชธานี 2 ราย

8.7 กาญจนบุรี 1 ราย

8.8 กาฬสินธุิ์ 1 ราย

8.9 เชียงใหม่ 1 ราย

8.10 นครนายก 1 ราย

8.11 นครสวรรค์ 1 ราย

8.12 บุรีรัมย์ 1 ราย

8.13 ปทุมธานี 1 ราย

8.14 ยโสธร 1 ราย

8.15 อุดรธานี 1 ราย

8.16 พิษณุโลก 1 ราย

9.สัมผัสผู้ติดยืนยัน ในครอบครัว 191 ราย จากสถานที่ทำงาน 180 ราย บุคคลใกล้ชิด 47 ราย และร่วมวงสังสรรค์ 18 ราย

10.สัมผัสผู้ติดยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวน) 36 ราย

11.อยู่ระหว่างการสอบสวน 247 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ